Metody łączeń

1. Podwójny zamek węgłowy

zewnętrzny – rybi ogon

wewnętrzny – kieł

2. Uszczelnianie bali metodą na „obce pióra” oraz połączenie bali bez gwoździ na drewniane kołki – teble


3. Metoda sumikowo-łątkowa: pionowe łątki chronią drzwi i okna przed osiadaniem budynku oraz usztywniają konstrukcję ścian zewnętrznych.